Služby

 

Poskytované službyBOZP

Jedná se o širokou škálu problémů z oblasti pracovně právní, přes technické požadavky na jednotlivá zařízení, ergonomii až po vytvoření vhodného pracovního prostředí pro zaměstnance. Jedná se o poskytování kompletní služby vyplývající hlavně ze zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce) a právních předpisů vydaných na základě tohoto zákona.Správa a testování sítí

Poskytujeme kompletní přesun starostí o bezproblémové fungování počítačové sítě a veškeré výpočetní techniky na naší firmu. Službu správy sítí zajišťujeme komplexně včetně dodávky hardwaru.

Řešíme veškeré problémy, které se ve Vaší síti vyskytnou. Zajišťujeme preventivní ochranu proti možné ztrátě dat díky neodbornému zásahu či hardwarovým problémům současně s poskytnutím vysokého stupně ochrany Vašich citlivých interních dat, stejně jako proti úniku. S tím samozřejmě souvisí i kompletní zhodnoceni stávající situace a nalezení optimálního řešení pro budoucí požadavky včetně jeho realizace.Požární ochrana

V oblasti technicko-organizační činnosti požární ochrany společnost Ansuz s.r.o. zaměstnává pracovníky s osvědčením o odborné způsobilosti dle §11 odst. 1 zák. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dlouholeté zkušenosti v oboru a široké portfolio spokojených zákazníků nám umožňuje kvalitně zabezpečit potřeby a poptávku našich klientů.Helios Orange

Helios Orange je technologicky vyspělý informační a ekonomický systém zefektivňující všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy. Poskytuje vám dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř podniku, automatizaci rutinních operací, zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou komunikaci. V mnoha úspěšných firmách již řadu let pomáhá managementu v řízení všech potřebných oblastí, včetně např. CRM Zjistěte, jak by mohl pomoci i vám!