Školení zaměstnanců

  • provádění školení zaměstnanců včetně vydání prokazatelného dokladu o tomto školení
  • provádění školení vedoucích zaměstnanců včetně vydání prokazatelného dokladu o tomto školení na základě odborné způsobilosti v PO
  • provádění školení osob zabezpečujících požární ochranu v mimopracovní době včetně vydání prokazatelného dokladu o tomto školení na základě odborné způsobilosti v PO
  • provádění školení zaměstnanců externích firem působících na pracovišti našich klientů včetně vydání prokazatelného dokladu o tomto školení
  • provádění odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky (preventivních požárních hlídek) včetně vydání prokazatelného dokladu o provedené odborné přípravě na základě odborné způsobilosti v PO
  • provádění odborné přípravy preventistů požární ochrany včetně vydání prokazatelného dokladu o provedené odborné přípravě na základě odborné způsobilosti v PO