Práce certifikovaného specialisty elektrické požární signalizace (EPS) Esser řady 8X

  • revize / kontrola provozuschopnosti jedenkrát ročně
  • zkouška činnosti EPS při provozu jedenkrát za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení
  • zkouška činnosti EPS při provozu jedenkrát za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá
  • návrh a realizace nové, nebo rozvoj stávající, EPS dle požadavků klienta