Poradenská činnost

• odborná metodická pomoc při zajišťování cvičného požárního poplachu
• odborná pomoc při zajišťování (sledování termínů) prohlídek (revizí) vyhrazených druhů věcných prostředků požární ochrany
• externí výkon osoby odborně způsobilé v PO dle vašich představ v souladu s platnou legislativou
• sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace klienta
• provedení auditu ke zjištění skutečného stavu PO a vypracování návrh opatření
• odborná pomoc při vedení přehledů o umístění bezpečnostních a výstražných tabulek a rozmístění věcných prostředků požární ochrany