Ostatní služby

• osobní účast a zastupování klienta při jednání a kontrolách orgánu státního dozoru (Státní požární dozor)
• osobní účast a zastupování klienta při jednání s orgány státního požárního dozoru v případě zjišťování příčin požáru