Konzultační činnost PO v oblasti stavebních činností

  • odborná spolupráce při zpracování Požárně bezpečnostního řešení
  • zastupování klienta během celé realizace stavby při jednání s orgány vykonávající státní požární dozor