Dokumentace požární ochrany

 • začlenění do kategorie činností bez požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím dle provozované činnosti
 • vypracování posouzení požárního nebezpečí osobou odborně způsobilou
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • zpracování požárního řádu (požárních řádů)
 • zpracování požární poplachové směrnice (požárních poplachových směrnic)
 • zpracování požárního evakuačního plánu (požárních evakuačních plánů)
 • zpracování dokumentace zdolávání požáru nebo operativní karty
 • zpracování řádu ohlašoven požárů
 • zpracování, vedení a aktualizace tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, kontrola a garance termínů školení a odborné přípravy
 • odborná pomoc při vedení požární knihy