Požární ochrana

V oblasti technicko-organizační činnosti požární ochrany společnost Ansuz s.r.o. zaměstnává pracovníky s osvědčením o odborné způsobilosti dle §11 odst. 1  zák. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dlouholeté zkušenosti v oboru a široké  portfolio  spokojených  zákazníků  nám  umožňuje  kvalitně  zabezpečit potřeby a poptávku našich klientů.

Dokumentace požární ochrany

Školení zaměstnanců

Poradenská činnost

Ostatní služby

Preventivní požární prohlídky

Konzultační činnost PO v oblasti stavebních činností

Správa a revize EPS Esser řady 8X