Kerberos

Základní vlastnosti systému:

 • komplexní řešení problematiky od vstupu zboží do skladu až po jeho prodej
 • jeden program s jednotným ovládáním a koncepcí od jednoho výrobce pokrývá celou problematiku včetně restaurace i recepce
 • jednoduchost ovládání i snadná osvojitelnost pro uživatele
 • možnost omezit přístup jednotlivých uživatelů k funkcím programu na základě systému přístupových práv a hesel
 • možnost nastavení chování systému pomocí mnoha parametrů tak, aby vyhovoval podmínkám konkrétního provozu
 • možnost řídit prodejní ceny pomocí cenových hladin, cenových skupin, ročního a denního cenového vývoje i podle odběratelů
 • obsahuje i prvky vhodné pro velkoobchod a supermarkety
 • značná nezávislost na použitém typu hardware a síťového OS
 • možnost off-line/on-line komunikace s „vlastními“ pokladnami a off-line/on-line komunikace s elektronickými pokladnami (ECR)
 • možnost komunikovat s vnějším světem (např. s internetem, s GSM)
 • možnost řešení řetězců výše uvedených provozů
 • on-line opravy souborů po haváriích
 • kontextová nápověda
 • možnost redukovat rutinní sekvence ovládacích kláves (např. při použití ve stravování lze dosáhnout jednak různých způsobů výdeje stravy a jednak maximální rychlosti obsluhy strávníků)

 Periferie

Program podporuje použití různých typů tiskáren (tiskárny účtenek, maticové tiskárny, laserové tiskárny apod.), snímačů čárového kódu, snímačů magnetických karet, snímačů čipových karet, snímačů bezkontaktních karet, pokladních zásuvek, externích zobrazovacích displejů; podporuje libovolné programovatelné klávesnice s možností až 2 x 50 expresních kódů; pro objednávky a rezervace nebo pro pokladnu je možné použít touchscreen – dotykovou obrazovku atd.

Program eviduje tok zboží od jeho vstupu do systému (příjem na sklad), přesuny uvnitř, eventuální technologické zpracování surovin do kuchyňských výrobků až po výstup zboží ze systému. Finanční prostředky a ceniny jsou sledovány jednak v prodejní části z hlediska jejich vstupů a výstupů obdobně jako zboží a také jsou sledovány tržby za zboží a náklady na ně, aby mohl být určen hrubý zisk z prodeje. Každé středisko v sobě automaticky obsahuje sklad, což umožňuje stanovení a kontrolu hmotné zodpovědnosti pracovníků středisek za své zboží.

U restauračních provozů je obvyklé, že provozní doba přesahuje přes půlnoc. Proto není zpracování dokladů do uzávěrek založeno na denních intervalech, ale na číselných intervalech. Uzávěrka prodeje, který probíhal přes půlnoc, v sobě pak obsahuje kompletní data celé směny. Zpracované období je dáno datem a časem od jedné uzávěrky do druhé.

Modul recepce spolupracuje s ostatními subsystémy. Pro platby za ubytování a hotelové služby se využívá stejný ceník PLU a zapisují se rovněž do otevřených účtů jako jiné obchodní zboží. Pro zákazníka je automaticky otevřeno úvěrové konto, na které se veškeré služby a nákupy spojené s jeho rezervací zapisují, aby se posléze mohlo při ukončení ubytování vše vyúčtovat. Samozřejmostí je též správa rezervovaných služeb (sauna, tenis, pokojové služby), které se automaticky účtují na zákazníkovo konto. Program rovněž komunikuje s tel. ústřednami a elektronickými zámky. https://backup.ansuz.cz/informacni-systemy/kerberos/V tržbách jsou agregované i tržby hotelu

Moduly systém

 • Sklady
 • Kuchyň
 • Recepce
 • Prodej
 • Tržby

 Minimální technické požadavky:

 • Celeron 300 Mhz
 • 32 MB Ram
 • 1GB HDD
 • OS MS DOS, Win9x, XP, Win7
 • LAN

Vybrané reference (celkem více než 110 instalací):

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY – ARMÁDNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM, Praha 6

FACTORY PRO, FITNESS CENTRUM, Praha 5

KLUB „SOLIDNÍ NEJISTOTA“, Praha 1

HOTEL „BOBY“, Boby Group, a. s.

FAST FOOD PANDA, OC FUTURUM

HOTEL „PALACE“, Špindlerův Mlýn

HOTEL „ROYAL RICC“ – „CLUB RESTAURACE“

HOTEL „SLIVÍN“, Průhonice

RESTAURACE „HACIENDA MEXICANA“, 8 x v ČR

ZEMSKÁ BANKA VÍN, Kladno

RESTAURACE „STAROBRNĚNSKÝ ŠENK“,

RESTAURACE „U MAŠÍNŮ“, Praha 1, Staroměstské nám.

HOTEL „LA ROMANTICA“, Mladá Boleslav

IRSKÁ RESTAURACE, Praha 1

HOTEL „CLEMENTIN“, Praha 1

HOTEL „ASTRA“, Libušín, Českomoravské doly, a.s.

KART CENTRUM Radotín, Praha 5,

Závěr

Pro jakékoliv dotazy nás kontaktujte, rádi Vám zodpovíme vše, včetně možnosti prezentace systému s ukázkami jeho možností. Pro názorný příklad připravíme prezentaci přímo „na míru“ zákazníka, tj. simulace navrhovaného konkrétního řešení.