BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Jedná se o širokou škálu problémů z oblasti pracovně právní, přes technické požadavky na jednotlivá zařízení, ergonomii až po vytvoření vhodného pracovního prostředí pro zaměstnance. Jedná se o poskytování kompletní služby vyplývající hlavně ze zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce) a právních předpisů vydaných na základě tohoto zákona.

V oblasti BOZP splňují naši pracovníci podmínky dané zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.)

Akreditace OHSAS 18001

Oblast bezpečnosti práce

Zpracování dokumentace, včetně aktualizací

Další školení v oblasti BOZP

Konzultační činnost v oblasti závodní preventivní péče