EBAS spol. s r.o.

Základní charakteristika společnosti:

Lisování a svařování kovů

Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange:

Zavedení jednotné evidence v jediném informačním systému (sloučení velikého množství dokumentů MS Excel).
Evidence obchodních případů a zakázek, včetně objednávek a stavu plnění.
Pořádek ve skladech a informace o jejich stavu.
Utřídění technické dokumentace v TPV. Přehled o stavu zakázek. Plánovaný postupný přechod na modul Výroba a jeho plné
využití.