CHARVÁT CTS a.s.

WWW adresa: http://www.charvat-cts.cz/
Obor činnosti: Dopravní a manipulační technika
Typ činnosti: Zakázková strojírenská výroba
Město/obec: Okřínek
Implementace: Ansuz, s.r.o.
Počet uživatelů: 30
Ostrý provoz od roku: 2007
Počet zaměstnanců: 109
Zahraniční účast: Ne

Základní charakteristika společnosti:

Společnost CHARVÁT CTS a.s. je největším výrobcem a dodavatelem automobilových kontejnerových systémů v České republice. Druhou část výrobního programu tvoří technika pro zemědělství. Třetí položkou výrobního programu je mimo zakázkové výroby i nájezdní plošina pro invalidní vozíky do nízkopodlažních tramvají.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS:

Přínosy vidí firma CHARVÁT CTS a.s. v zefektivnění celého procesu výroby od nákupu, přes skladovou evidenci, výrobu, účetnictví, až po manažerské rozhraní, díky kterému se management může rozhodovat rychle na základě přesně získaných reportů. Dalším přínosem je zjednodušení účtování a fakturace pro velké množství zahraničních odběratelů.

Procesy využívané IS:

 • Jádro
 • Workflow
 • Účetnictví
 • Banka
 • Pokladna
 • Majetek
 • Fakturace a pošta
 • CRM
 • Oběh zboží
 • Nákup a prodej
 • Mzdy
 • Manažerské rozhraní
 • Řízení výroby
 • Technická příprava výroby
 • Kapacitní plánování
 • Servis